Regeringen tar emot nya färdplaner för fossilfri konkurrenskraft från tung industri

Publicerad

Den 20 mars deltar miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan på Fossilfritt Sveriges konferens om fossilfri konkurrenskraft. Statsråden kommer även att ta emot färdplaner från fyra branscher på samma tema.

I samarbete med Fossilfritt Sverige har fyra branscher tagit fram sina egna färdplaner för att nå fossilfrihet samtidigt som de stärker sin konkurrenskraft. Det är bergmaterialbranschen, digitaliseringskonsultbranschen, sjöfartsbranschen och uppvärmningsbranschen som lämnar över sina färdplaner till regeringen.

– Klimatfrågan är vår tids stora utmaning och vi kan bara lösa den gemensamt. Fossilfritt Sveriges arbete är fantastiskt då det visar att Sveriges tyngsta branscher både vill vara med i omställningen mot nollutsläpp, och att de kan göra den, när de nu har tagit fram gemensamma färdplaner, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

– Att klara den gröna omställningen är ett ypperligt tillfälle att stärka den svenska konkurrenskraften. Jag är stolt över att vi har ett näringsliv som ser på omställning som ett naturligt nästa steg, både för klimatet och näringslivet. Tillsammans kan vi skapa långsiktiga förutsättningar för industri och näringsliv, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren
Maja Zachrisson
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

Regeringen tar emot de nya färdplanerna på Fossilfritt Sveriges konferens Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Konferensen äger rum på Berns i Stockholm den 20 mars kl. 10.00-16.00.