Pressmeddelande från Finansdepartementet

Skatteverket får utökade möjligheter att bekämpa penningtvätt och id-relaterade brott

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en proposition som ger Skatteverket nya möjligheter att bekämpa brott kopplat till myndighetens verksamhet. Det handlar bland annat om att Skatteverket ska kunna utreda fall av misstänkt penningtvätt eller där det misstänks att falska identiteter eller id-handlingar har använts.

- Penningtvätt har ofta en nära koppling till skattebrott och därför är det angeläget att Skatteverket ges möjlighet bedriva självständig  underrättelseverksamhet mot sådan brottslighet. Med det här förslaget ger vi Skatteverket nya muskler i kampen mot den organiserade brottsligheten, säger finansminister Magdalena Andersson.

Förslaget i propositionen innebär att Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet utökas med ett stort antal brott. Det handlar bland annat om olovlig identitetsanvändning och urkundsförfalskning om gärningen avser uppgift eller handling i ärende hos Skatteverket samt penningtvättsbrott.

- Tanken med förslaget är att ge Skatteverket befogenhet att arbeta mot sådana brott som vi vet ofta begås i början av en brottskedja för att på så sätt kunna förebygga nästa steg, säger Magdalena Andersson.

Falska eller manipulerade handlingar är i många fall starten på en lång kedja av ekonomisk brottslighet som till exempel bedrägerier, skattebrott och bokföringsbrott. Den här typen av brottslighet bedrivs ofta av kriminella nätverk.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Enligt nya regler som träder i kraft den 1 april 2019 ska Skatteverket även göra en anmälan till åklagare när det finns anledning att anta att någon har gjort sig skyldig till bedrägeribrott som har samband med rot- och rutsystemet.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin
Alf Engsbråten
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 84 53
e-post till Alf Engsbråten, via registrator