Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Stärkt ordning och säkerhet i domstol

Publicerad

Regeringen har beslutat en proposition med flera förslag som syftar till att domstolarna ska vara trygga och säkra miljöer för alla som vistas i deras lokaler.

Propositionen innehåller bland annat förslag om att utsatta brottsoffer och vittnen ska få större möjlighet att närvara genom videokonferens, exempelvis i de fall då det kan antas att någon som ska delta i sammanträdet utsätts för påtryckningar. Regeringen föreslår även att åhörare ska kunna hänvisas till en sidosal på grund av ordnings- eller säkerhetsskäl. Rättens ordförande ska inte bara kunna utvisa störande åhörare från rättssalen utan även avvisa dem helt från domstolsbyggnaden. Det införs också en möjlighet att utvisa eller avvisa en person som utsätter en målsägande eller ett vittne för påtryckningar. Fler ska också omfattas av domstolarnas säkerhetskontroller.

Förbudet mot att fotografera i rättssalen utvidgas så att det även omfattar fotografering in i rättssalen genom exempelvis en öppen dörr eller ett fönster. Straffet för brott mot fotograferingsförbudet höjs från penningböter till böter eller fängelse i högst sex månader. För att undvika otillåten fotografering och inspelning av rättens enskilda överläggningar föreslår regeringen dessutom att reglerna om hur åhörare får använda mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning skärps. Huvudregeln ska vara att elektronisk utrustning ska vara avstängd och undanstoppad, men undantag ska kunna medges för till exempel medier.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh