Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige styrelseordförande i FN:s atomenergiorgan IAEA 2019-2020

Publicerad

Det står nu klart att Sverige utsetts att ta över ordförandeskapet för IAEA:s styrelse 2019-2020.

”Det är ytterst glädjande och hedersamt att Sverige fått detta prestigefulla förtroendeuppdrag.”, säger utrikesminister Margot Wallström med anledning av beskedet.

”IAEA har en starkt betydande roll att spela för fred, säkerhet och utveckling. Vårt ordförandeskap är en viktigt del i arbetet för icke-spridning av kärnvapen som är en prioriterad fråga för regeringen. Det handlar idag inte minst om verifikation av Irans genomförande av det kärntekniska avtalet samt de uppgifter som IAEA kan komma att få tilldelat vid en uppgörelse med Nordkorea om kärnvapennedrustning.”

IAEA bildades 1956. Organisationens uppgift är att främja fredlig och säker användning av kärnenergi samtidigt som man tillser att kärnämnen inte missbrukas för militära ändamål. Enligt ickespridningsfördraget NPT måste alla icke-kärnvapenstater acceptera verifikation enligt IAEA:s safeguardssystem. Under 36 år innehades generaldirektörsposten på IAEA av Sigvard Eklund och Hans Blix, men detta blir första gången som Sverige innehar ordförandestolen i styrelsen.

Beslutet om ordförandeposten kommer formellt att bekräftas i september 2019. Styrelseordförande blir Sveriges ständige representant till IAEA, Ambassadör Mikaela Kumlin Granit.