Tryggad tillgång till vaccin vid influensapandemi

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att säkerställa tillgången till influensavaccin för Sveriges befolkning. Vaccin är den enskilt effektivaste åtgärden vid en influensapandemi.

– Vid en eventuell influensapandemi måste Sverige snabbt få tillgång till en stor volym vaccin. Därför ser vi nu till att trygga tillgången till influensavaccin även framöver, säger socialminister Lena Hallengren.

Influensapandemier uppstår med oregelbundna intervall, medför en hög sjuklighet och ett ökat antal dödsfall. Sverige har idag ett avtal med två vaccintillverkare om att tillhandahålla vaccin om en ny influensapandemi skulle uppstå. Detta avtal gäller fram till sista april 2020. 

Folkhälsomyndigheten får nu i uppdrag av regeringen att påbörja upphandlingsarbetet och säkerställa tillgången till influensavaccin för befolkningen även efter det att nuvarande avtal har gått ut.

Kontakt

Simon Andersson
Tf pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00