Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Tryggade utbetalningar av garantipension

Publicerad

Socialdepartementet har remitterat en promemoria för att skapa trygghet för pensionärer som har svensk garantipension och bor i ett annat EU-medlemsland. Möjlighet till utbetalningar ska enligt förslagen förlängas till utgången av 2020.

– Människor ska inte hamna i kläm i tider av osäkerhet, och stora förändringar ska inte ske över en natt. Därför tar vi ansvar för de garantipensionärer som har bott och arbetat i Sverige men i dag bor utomlands, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Regeringen har tillsatt en utredning (Garantipensionsutredningen, S 2018:14) som ska analysera och lämna förslag till hur garantipensionen ska fungera och regleras i framtiden. Detta efter en dom från EU-domstolen i december 2017 som innebär att det saknas stöd för Sverige att betala ut garantipension till pensionärer som bor i ett annat medlemsland. Riksdagen har tidigare beslutat att garantipension och garantipension till omställningspension under en tidsbegränsad period till utgången av 2019 ska kunna betalas ut till personer bosatta inom EU/EES och i Schweiz.

Eftersom Garantipensionsutredningen inte lämnar sitt slutbetänkande förrän i slutet av året föreslås nu att den tillfälliga lagen förlängs ytterligare ett år, till utgången av 2020. Det innebär att cirka 43 000 pensionärer bosatta i EU/EES och Schweiz får garantipension fortsatt utbetald till utgången av 2020.

Föranlett av Storbritanniens pågående EU-utträde föreslår regeringen även en förlängning av utbetalningen av garantipension och garantipension till omställningspension till personer bosatta i Storbritannien, vilket berör cirka 1 700 personer. Förslaget innebär att även personer i Storbritannien som får garantipension eller garantipension till omställningspension kommer att fortsätta få förmånerna utbetalda till utgången av 2020. Syftet är att de som får garantipension i Storbritannien ska få samma förutsättningar att överväga, planera och fatta väl avvägda beslut som personer med andra socialförsäkringsförmåner.

Förlängningen av utbetalningen till Storbritannien ska komma i fråga endast om landet lämnar EU med ett utträdesavtal. Vid en avtalslös så kallad hård brexit kommer förmånerna att sluta utbetalas vid utgången av 2019.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00