Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Tydligare mål och uppföljning för Pensionsmyndigheten

Publicerad

Regeringen beslutar om ändringar i Pensionsmyndighetens regleringsbrev. Syftet är att minska handläggningstiderna för bostadstillägg, att pensionssparare ska ges bättre möjligheter att bedöma sin samlade framtida pension, samt att pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter ska stärkas.

– Pensionsmyndigheten spelar en viktig roll för att ge människor trygga pensioner. De ändringar som nu genomförs innebär både ökad tydlighet och bättre uppföljning. Särskilt prioriterat är myndighetens informationsuppdrag men även att korta handläggningstiderna inom bostadstillägget, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

I övergångsregeringens regleringsbrev togs politiska mål och återrapporteringskrav bort för samtliga myndigheter. Sedan 2014 har myndigheten fått ökade resurser för att ge information till både dagens och morgondagens pensionärer. Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder som vidtagits för att ge pensionsspararna goda möjligheter att bedöma sin samlade framtida pension och vad som påverkar den.

För att myndigheten ska intensifiera arbetet med att korta handläggningstider inom bostadstillägg för pensionärer återinförs även ett återrapporteringskrav i regleringsbrevet. Myndigheten ska redovisa hur handläggningstiderna utvecklas samt vilka åtgärder som vidtagits för att förkorta dem.

Pensionsmyndigheten har sedan 2013 haft ett konsumentstärkande uppdrag. Ett mål för arbetet återinförs nu för att myndigheten även fortsatt ska stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter av finansiella produkter inom pensionsområdet, genom att ge vägledning anpassad till kvinnors och mäns behov och livssituation.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter