Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag för ett förbättrat informationsutbyte inom sjukvård och socialtjänst

Publicerad

Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att underlätta informationsutbyte inom och mellan hälso- och sjukvård samt socialtjänst, genom att göra gemensamma nationella specifikationer tillgängliga. Det handlar bland annat om överenskommelser om hur standarder ska tillämpas i olika situationer.

– De stora möjligheter som digitaliseringen för med sig måste tillvaratas. En mer enhetlig tillämpning av nationella gemensamma specifikationer i hälso- och sjukvård och socialtjänst leder till bättre informationsutbyte samt ökad förståelse mellan samhällsviktiga aktörer, säger socialminister Lena Hallengren.

E-hälsomyndigheten ska vidare inrätta en funktion inom myndigheten för förvaltning av de nationella specifikationerna. Myndigheten ska lämna en kostnadsberäkning för förvaltningen av funktionen på ett och flera års sikt.

Inom ramen för uppdraget ska E-hälsomyndigheten också göra en fördjupad analys rörande befintlig ansvarsfördelning för frågor som rör exempelvis standardisering, samt gemensamma specifikationer, inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

E-hälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda
5 miljoner kronor under 2019. Regeringen beräknar att myndigheten får använda 8 miljoner kronor för 2020 och 10 miljoner kronor för 2021. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 september 2021.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00