Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag till länsstyrelserna att kartlägga statlig närvaro och service

Publicerad

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga statlig närvaro i länen och kommunerna. I uppdraget ingår både att redovisa vilka statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länen och vilka statliga tjänster och vilken servicenivå som tillhandahålls. De ska även ta fram metoder för att löpande följa upp och redovisa den statliga närvaron.

- Vi måste se till att staten finns närvarande i hela landet. Nu ger vi ett uppdrag till länsstyrelserna att kartlägga den statliga närvaron i varje kommun. För att kunna förstärka statens närvaro och service i landet behöver regeringen ett samlat kunskapsunderlag. Detta är viktigt inte minst mot bakgrunden av de neddragningar på Arbetsförmedlingen som blir konsekvensen av den budget riksdagen beslutat om för 2019, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Länsstyrelserna ska bland annat redovisa antalet statliga arbetstillfällen i länen och kommunerna, samt beskriva vilken samverkan som sker mellan myndigheter, landsting och kommuner gällande statlig närvaro och service. I uppdraget ingår även att redovisa i vilken utsträckning statliga myndigheter samrått med andra berörda myndigheter vid verksamhetsminskningar.

Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Örebro län och en första delredovisning innehållande kartläggningen av statliga arbetstillfällen ska redovisas 31 maj 2019. Redovisningen av metoder för att löpande följa upp och redovisa statlig närvaro sker senast 15 augusti 2019.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.