Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Urskog med höga naturvärden får skydd

Publicerad

Regeringen godkänner Naturvårdsverkets köp av 5 000 hektar skogsmark med ur- och naturskog i Jokkmokks kommun. Nu kan myndigheten slutföra en stor överenskommelse som totalt ger 11 nya naturreservat.

  • Flygbild på skog.

    Skorvkullen i Jokkmokks kommun.

    Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen Norrbotten

  • Flygbild på skog

    Karatj-Råvvåive i Jokkmokks kommun.

    Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen Norrbotten

De två markområdena, som mestadels består av tallskog, ingår i ett av de största oskyddade ur- och naturskogsområden som finns kvar i Sverige. Affären gör att två stora naturreservat i Skorvkullen och i Karatj-Råvvåive kan bildas. Nu kan Naturvårdsverket slutföra en större överenskommelse med markägaren Jokkmokks Allmänning om totalt 11 naturområden på totalt 10 000 hektar skog med höga naturvärden. Det hårda arbetet med att komma fram till den nuvarande uppgörelsen har pågått under flera år.

– Jag uppskattar det omfattande arbete som alla parter har gjort för att hitta en överenskommelse mellan markägaren och staten. Regeringens långsiktiga strategi kommer vara att fortsätta stärka hotade naturområden med höga värden över hela landet, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Skogen i områdena är mestadels mycket gamla, med beståndsåldrar på 200-500 år. I områdena finns flera rödlistade arter och sjön Rödingstjärnen är en populär fiskesjö. På grund av att kostnaden för förvärven av de två markområdena överstiger 20 miljoner kronor behövdes regeringens godkännande.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterarare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00