Ylva Johansson deltar vid ministerrådsmöte i Bryssel

Fredag den 15 mars deltar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vid EU:s ministerrådsmöte (EPSCO) i Bryssel där sysselsättning och socialpolitik kommer att diskuteras.

Vid ministerrådsmötet ska rådet behandla sin förhandlingsposition (partiell allmän inriktning) om EU-kommissionens förslag till ny förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) för perioden 2021–2027.

Förhandlingspositionen ligger nära kommissionens ursprungsförslag som innebär att fondens uppdrag vidgas i jämförelse med perioden 2014–2020. EGF inrättades 2007 i syfte att bidra till anpassning till globaliseringens effekter genom att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört på grund av strukturella förändringar.

Därutöver förväntas ministrarna föra en diskussion om hur medlemsstaterna ser på Unionens sociala dimension efter år 2020. Diskussionen utgör bidrag till den pågående diskussionen om Unionens framtid.

Under den återkommande dagordningspunkten inför Europeiska rådets möte i mars om den europeiska planeringensterminen väntas ministrarna anta slutsatser om kommissionens årliga tillväxtöversikt och den gemensamma sysselsättningsrapporten med politisk vägledning på området för sysselsättnings- och socialpolitik. Den årliga sysselsättningsrapporten som tittar på utvecklingen i Unionen är också uppsatt för antagande.

För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Sofia Brändström.

Kontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-219 50 29
e-post till Sofia Brändström