Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Amanda Lind står upp för demokratin i Kungälv den 1 maj

Publicerad

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind besöker Kungälv den 1 maj, för att markera mot ickedemokratiska krafter. Lind kommer besöka EU-valstugorna och delta i samtal om skyddet av demokratin.

Amanda Lind deltar i den EU- och demokratimanifestation som ordnas av Kungälvs politiker i Västra parken den 1 maj. Tillsammans markerar de mot ickedemokratiska krafter och möter väljare inför det stundande EU-valet.

- Vi som är för demokrati och alla människors rätt att vara som de är och tro på det de vill, måste stå upp för det. Nazisterna ska aldrig stå oemotsagda. Det räcker inte att tyst knyta handen i fickan, vi som vill något annat måste visa det, säger Amanda Lind.

Lind kommer även att delta i Svenska Kyrkans evenemang för demokrati och lika värde, tillsammans med biskopen och forskare från Segerstedtinstitutet. Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet är ett nationellt resurscentrum med uppdrag att bidra till ökad kunskap kring förebyggande arbete mot våldsutövande ideologier, våldsutövande strukturer samt rasistiska organisationer.

För intervjuer i samband med besöket, vänligen kontakta pressekreteraren.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse