Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde till Elfenbenskusten den 7–9 april

Publicerad

Utrikeshandelsminister Ann Linde besöker Elfenbenskustens huvudstad Abidjan den 7–9 april. I fokus för besöket står förnybara energilösningar, miljömässigt hållbara kollektivtransporter och ekonomiskt utbyte med Elfenbenskusten.

Vid besöket i Elfenbenskusten kommer Ann Linde bland annat delta i ett rundabordssamtal på temat hållbara kollektivtransportlösningar. Ann Linde väntas träffa svenska och ivorianska företrädare för näringslivet samt få tillfälle till bilaterala samtal med ivorianska motparter, i syfte att stärka handelsförbindelserna mellan Sverige och Elfenbenskusten. 

Elfenbenskusten är en av de snabbast växande ekonomierna i Afrika. Landet gör stora investeringar i bland annat energi- och transportsektorerna. Global tillväxt, utveckling och jobbskapande är nära sammankopplat med dagens snabba urbaniseringstakt. 

- Besöket till Abidjan ger mig möjlighet att lyfta fram svenskt kunnande inom hållbara och konkurrenskraftiga lösningar på de utmaningar som urbaniseringen medför, inte minst på transportområdet, säger utrikeshandelsminister med ansvar för nordiska frågor, Ann Linde.

Kontakt

Klara Linder
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Ann Linde
Telefon 08-405 50 13
Mobil 073-0725927
e-post till Klara Linder