Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Annika Strandhäll talar på Partsrådets lanseringsevent av programmet Hållbart arbetsliv

Publicerad

Onsdag den 24 april talar socialförsäkringsministern på Norra Latin i Stockholm. Lanseringseventet kretsar kring Partsrådets program för friska och engagerade arbetsplatser inom staten.

Eventet pågår klockan 14.00-17.00 i Pelarsalen på Norra Latin. Annika Strandhäll är på scen klockan 14.10 till 14.30. För mer information, kontakta pressekreterare Simon Andersson.

Under avtalsrörelsen 2017 enades Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko som centrala parter inom det statliga avtalsområdet om att låta Partsrådet etablera ett nytt program - Hållbart arbetsliv - under perioden 2018-2022. Utgångspunkten var att skapa förutsättningar för välfungerande arbetsplatser, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv genom att erbjuda operativt stöd till myndigheterna.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter