Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Åsa Lindhagen och Ylva Johansson deltar i informellt ministerrådsmöte

Publicerad

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen kommer att delta i ett informellt ministerrådsmöte i Rumänien. Temat för mötet är jämställdhet på arbetsmarknaden.

Mötet hålls för arbetsmarknads- och socialministrar inom ramen för EPSCO (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor), och hålls under Rumäniens ordförandeskap i EU. Det informella ministerrådsmötet äger rum mellan onsdag den 10 april och torsdag den 11 april i Bukarest.

Temat för ministerrådsmötet är jämställdhet på arbetsmarknaden och man kommer föra diskussioner om kvinnor på arbetsmarknaden med nedsatt arbetsförmåga, jämställdhetsintegrering efter 2020, lönegapet mellan könen och kvinnor och atypiskt arbete, till exempel visstidsanställningar eller egenanställda. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommer att tala i bordsrundan om atypiska anställningar och en workshop om kvinnor på arbetsmarknaden med nedsatt arbetsförmåga.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen kommer att tala under en workshop om lönegapet mellan könen och delta i mötets avslutande bordsrunda om jämställdhetsintegrering i EU efter 2020.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofia Brändström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?