Bättre tillgång till uppgifter om försäljning av djurläkemedel

Publicerad

Flera myndigheter har behov av uppgifter om försäljning av läkemedel för djur, exempelvis för uppföljning och tillsyn. Idag finns dock ett antal sekretesshinder för att dela vissa data mellan olika myndigheter. Därför vill regeringen nu ha en analys som underlag för nödvändiga författningsändringar.

E-hälsomyndigheten, Statens jordbruksverk och Läkemedelsverket får i uppdrag av regeringen att se över vilka uppgifter som öppenvårdsapoteken bör lämna till E-hälsomyndigheten för behandling och utlämnande till andra myndigheter och enskilda veterinärer. I dagsläget finns ett antal sekretesshinder för att dela vissa data mellan olika myndigheter. Detta gör att det uppstår problem vid exempelvis analys och sammanställning av statistik kring försäljning av antibiotika till djur.

Myndigheterna ska analysera förutsättningarna för att lämna ut uppgifterna ur ett dataskydds- samt ett offentlighets- och sekretessperspektiv. I uppdraget ingår även att överväga om det finns behov av att ändra eller komplettera befintliga bestämmelser om sekretess eller sekretessbrytande bestämmelser.

E-hälsomyndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 15 januari 2020. Läkemedelsverket ska redovisa sina författningsförslag i en särskild rapport vid samma tidpunkt.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00