Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Digidel tilldelas medel för ökad digital delaktighet

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att tilldela Digidel-nätverket (genom föreningen Sambruk i Sverige) 1 650 000 kronor för aktiviteter som främjar digital delaktighet.

- Digitaliseringen av tjänster och samhällsservice ökar. Det är i grunden bra, men vi måste se till att alla ges möjlighet att vara en del av utvecklingen. Därför skjuter vi nu till medel till Digidel-nätverket, som har en viktig funktion i det arbetet, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Nätverket Digidel är ett samarbete för alla som vill främja digital delaktighet, bland annat bibliotek, folkbildningsorganisationer, funktionshinderorganisationer och andra ideella organisationer, kommuner och myndigheter. Nätverket startades 2013 i samband med den nationella Digidel-kampanjen.

Digidel-nätverket har sedan flera år tillbaka även arrangerat kampanjer såsom Get Online Week och eMedborgarveckan som syftar till att få fler personer att använda internet.

Ändring i pressmeddelande: Handikappförbunden har bytt namn till Funktionsrätt Sverige

Ändring i pressmeddelande: Uppdaterad text

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00