Pressmeddelande från Finansdepartementet

Fördelning av medel till kommuner och landsting för 2019

Publicerad

I dag presenterar regeringen fördelningen av 2019 års medel till kommuner och landsting. Utöver de 15 generella välfärdsmiljarderna fördelas 910 miljoner till äldreboenden och minskad segregation.

För 2019 fördelas följande medel till kommuner och landsting:

  • 15 välfärdsmiljarder fördelas på samtliga kommuner och landsting. Välfärdsmiljarderna är ett generellt statsbidrag som betalats ut till kommuner och landsting sedan 2017.
  • 500 miljoner fördelas till samtliga kommuner utifrån en nyckel främst baserad på antalet äldre i respektive kommun för att förstärka äldreomsorgen.
  • 410 miljoner fördelas på 32 kommuner för att stärka deras långsiktiga arbete för att minska segregationen med tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad trygghet, ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin och det civila samhället.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00