Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Fördelning av medel till kommuner och landsting för 2019

Publicerad

I dag presenterar regeringen fördelningen av 2019 års medel till kommuner och landsting. Utöver de 15 generella välfärdsmiljarderna fördelas 910 miljoner till äldreboenden och minskad segregation.

För 2019 fördelas följande medel till kommuner och landsting:

  • 15 välfärdsmiljarder fördelas på samtliga kommuner och landsting. Välfärdsmiljarderna är ett generellt statsbidrag som betalats ut till kommuner och landsting sedan 2017.
  • 500 miljoner fördelas till samtliga kommuner utifrån en nyckel främst baserad på antalet äldre i respektive kommun för att förstärka äldreomsorgen.
  • 410 miljoner fördelas på 32 kommuner för att stärka deras långsiktiga arbete för att minska segregationen med tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad trygghet, ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin och det civila samhället.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.