Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Försöksverksamheten med fjärrundervisning får fortsätta ett år till

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att förlänga den pågående försöksverksamheten med fjärrundervisning i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer. De skolor som i dag bedriver försöksverksamhet får därmed möjlighet att fortsätta med det till och med den 30 juni 2020.

– Fjärrundervisning är en pusselbit för att öka tillgången till likvärdig utbildning i Sverige, framför allt i områden med stora geografiska avstånd där det saknas behöriga lärare inom vissa ämnen. Tills vi har en ny lagstiftning om fjärrundervisning på plats är det viktigt för eleverna att den pågående försöksverksamheten får fortsätta, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Inom Regeringskansliet bereds just nu förslag om fjärrundervisning från betänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning, SOU 2017:44. Nya bestämmelser om fjärrundervisning i skollagen planeras att träda i kraft den 1 juli 2020.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg