Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Försvarsminister Peter Hultqvist står värd för nordiskt försvarsministermöte på Gotland

Publicerad

De nordiska försvarsministrarna samlas på Gotland den 9–10 april inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. På programmet står bland annat totalförsvarsfrågor, regional säkerhet och uppföljning av visionen för det nordiska försvarssamarbetet. Ett avtal om försörjningstrygghet kommer även att undertecknas av Sverige, Norge och Finland i anslutning till mötet. Samtidigt kommer Danmark avge en avsiktsförklaring om att signera avtalet.

Sverige är under 2019 ordförandeland i Nordefco och står värd för två försvarsministermöten under året. Vid mötet på Gotland deltar Danmarks försvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen, kanslichefen vid Finlands försvarsministerium Jukka Juusti och Arnór Sigurjónsson från det isländska utrikesministeriet.

Under mötet kommer representanterna från de nordiska länderna att diskutera frågor som prioriteras under det svenska ordförandeskapet, bland annat:

  • Erfarenheter och möjligheter avseende samarbete inom totalförsvarsområdet
  • Utvecklingen av Nordefco som en plattform för kriskonsultationer mellan länderna
  • Samarbete på försvarsmaterielområdet
  • Samarbete inom ramen för militär övningsverksamhet
  • Ett fördjupat nordisk-transatlantiskt samarbete
  • Utveckling av den nordiska flygövningen Arctic Challenge Exercise till en så kallad flag-övning

De nordiska länderna står inför liknande säkerhetspolitiska utmaningar och behöver därför eftersträva ett nära, effektivt och kostnadseffektivt samarbete för att stärka sina respektive nationella försvar och förmågan att agera tillsammans. I visionen för det nordiska försvarssamarbetet som antogs 2018 framgår att det nordiska försvarssamarbetet utöver fredstid även ska innefatta samarbete i kris och konflikt. Ett första steg blir att utarbeta tydliga former och riktlinjer för hur länderna ska kunna konsultera varandra i händelse av kris eller konflikt. Ambitionen är att det nordiska försvarssamarbetet genom Nordefco ska vara en plattform för att förstärka den regionala säkerheten.

Under mötet genomförs också ett besök på Gotlands regemente (P 18) där totalförsvarsfrågor kommer att vara fokus för diskussionerna. Länsstyrelsen Gotland och Försvarsmakten kommer också att uppdatera ministrarna rörande det arbete som bedrivs avseende totalförsvar på Gotland.

Frågor från media

Den 10 april kl 11.30-12.00 finns möjlighet för journalister att ställa frågor till ministrarna om det nordiska försvarssamarbetet.

För anmälan och frågor kontakta presskommunikatör Josefin Freij.

Presskontakt

Josefin Freij
Presskommunikatör, Försvarsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-072 83 16
e-post till Toni Eriksson