Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Framtidens arbetsliv diskuteras på Island

Publicerad

Mellan onsdag den 3 april och torsdag den 4 april kommer arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att besöka Reykjavik. Under besöket deltar Ylva Johansson i ett nordiskt arbetsmarknadsministermöte samt i en nordisk konferens om framtidens arbete som genomförs i samarbete med ILO.

Nordiskt ministermöte

Besöket på Island inleds den 3 april med att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson deltar i mötet i nordiska ministerrådet för arbetsliv. Framtidens arbete är i fokus under ministermötet och en temadiskussion kommer att genomföras tillsammans med ILO:s generaldirektör Guy Ryder samt representanter från arbetsmarknadens parter.

Konferens om framtidens arbetsmarknad

Torsdagen den 4 april kommer Ylva Johansson att delta i en nordisk konferens om framtidens arbetsmarknad som sker i samarbete med den internationella arbetsorganisationen ILO. 

Konferensen som invigs av Islands president Guðni Th. Jóhannesson, utgör den sista av fyra nordiska konferenser på temat framtidens arbete som har ordnats mellan 2016 och 2019. Underlag och diskussioner från dessa konferenser kommer att utgöra ett nordiskt bidrag till ILO:s 100-årsjubileum som firas i samband med ILO:s arbetskonferens i Genevé i juni.

ILO:s generaldirektör Guy Ryder kommer även att delta på konferensen och tillsammans med de nordiska arbetsmarknadsministrarna samt representanter för de internationella partsorganisationerna IOE samt ITUC, genomförs en paneldiskussion om framtidens arbete. Paneldiskussionen baseras på ILO:s Global Commission-rapport samt en nordisk forskningsrapport om framtidens arbete.

I paneldiskussionen medverkar förutom Ylva Johansson även:

Anniken Hauglie, Minister of Labour and Social Inclusion in Norway
Ásmundur Einar Daðason, Minister of Social Affairs and Children in Iceland Guy Ryder, Director - General of the International Labour Office
Roberto Suarez Santos, Secretary General of the International Organization of Employers (IOE)
Sharan Burrow, President of the International Trade Union Confederation (ITUC)

Konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare

I samband med konferensen kommer även Ylva Johansson att delta i en ceremoni där en överlämning av Sverige ratificering av ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbete sker till ILO:s generaldirektör Guy Ryder.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.