Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ibrahim Baylan leder industrisamtal

Publicerad

Den 10 april bjuder näringsminister Ibrahim Baylan in branschen till samtal om den nytillträdda regeringens politik för industrins konkurrenskraft på nationell och europeisk nivå.

För att möta industrins framtidsutmaningar arrangerar Näringsdepartementet tillsammans med Industrirådet och Almega regelbundet industrisamtal. Varje samtal fokuserar på ett specifikt område, vilken problembild som finns och hur åtgärder kan vidtas för att stärka svensk och europeisk industris konkurrenskraft.

– Industrisamtalen har ett stort värde, vi vill jobba tillsammans med företag och fack för att svensk industri ska leda utvecklingen för digitalisering och grön omställning, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Kontakt

Hanna Alexandersson
Tf pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0817685
e-post till Hanna Alexandersson