Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kartläggning av akutens rutiner vid narkotikaöverdoser

Publicerad

Regeringen vill minska den narkotikarelaterade dödligheten. Därför får Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en kartläggning av akutmottagningarnas rutiner för planering av fortsatt vård, behandling och uppföljning vid narkotikarelaterad överdos.

– För att kunna ge bra stöd och vård måste vi få större kunskap om hur hälso- och sjukvården idag arbetar med personer som vårdas för överdos. Vi behöver också kartlägga hur samarbetet med socialtjänsten ser ut för att få till en bra vårdkedja. Det här är viktigt för att bygga ett starkare samhälle, säger socialminister Lena Hallengren.

Socialstyrelsen ska öka kunskapen om hur akutmottagningarna arbetar under vårdtiden på sjukhus och inför utskrivning för att motivera till och planera för fortsatt vård, behandling och uppföljning för de som inkommit på grund av en narkotikarelaterad överdos. I uppdraget ingår att identifiera eventuella brister i vården och vårdkedjan, men även att ge förslag på hur berörda aktörer tillsammans kan bli bättre på att motivera den aktuella patientgruppen till vård och behandling. I uppdraget ingår också att sprida resultaten från arbetet.

Syftet med kartläggningen är att bidra till ökade förutsättningar att minska narkotikarelaterad dödlighet och att erbjuda förbättrad vård- och behandling till personer i missbruk och beroende av narkotika.

Socialstyrelsen får använda 1 100 000 kronor under 2019. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00