Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Kompensation till icke statliga flygplatser i Norrland

Publicerad

Regeringen föreslår att ytterligare 57 miljoner kronor ska avsättas för ersättning till icke statliga flygplatser i Norrland. Om flygskatten har lett till ökade driftsunderskott för de icke statliga flygplatserna i Norrland ska de ha ersättning. Stödet för 2019 uppgår då till totalt 99 miljoner kronor.

Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer. Flygets klimatpåverkan ska minska. Regeringen anser att det är rimligt att flyget även fortsatt står för åtminstone en del av sina klimatkostnader. Om flygskatten har lett till ökade driftsunderskott för de icke statliga flygplatserna i Norrland ska de ha ersättning.

Därför föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2019 att ytterligare 57 miljoner kronor ska avsättas för ersättning till icke statliga flygplatser i Norrland. Stödet uppgår då till totalt 99 miljoner kronor för 2019.

Vårändringsbudgeten är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och presenterades 10 april.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Vårbudgeten 2019

Den 10 april lämnade regeringen 2019 års ekonomiska vårproposition samt propositionen Vårändringsbudget för 2019 till riksdagen.