Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern reser till Visby för att diskutera dricksvattenförsörjning

Publicerad

Tisdag 30 april reser landsbygdsminister Jennie Nilsson till Visby för att anordna ett möte om dricksvattenförsörjning med Region Gotland och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Tid:
Plats: Region Gotland, Visborgsallén 19, Visby

Grundvattennivåerna ser på många håll i landet sämre ut än inför förra sommaren. Flera veckors torka har inneburit att nivåerna i de små grundvattenmagasinen nu är under de normala för årstiden i stora delar av Götaland och Svealand och att nivåerna i de stora grundvattenmagasinen sedan tidigare redan är under det normala i praktiskt taget hela landet. I  Sveriges geologiska undersöknings (SGU) senaste rapportering lyfter myndigheten upp att förutsättningarna för en återhämtning av nivåerna inte ser goda ut. 

- Kommunerna är ansvariga för vattenförsörjningen och för mig är det viktigt att båda lyssna in och ha en god dialog med de delar av Sverige som ser ut att bli mest berörda, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Gotland är ett av flera län som har besvärligt låga nivåer i vattenmagasinen efter fjolårets och vårens värme och den 1 april införde Region Gotland bevattningsförbud över hela ön.

- Jag ser allvarligt på situationen och tar nu initiativ till ett antal möten runt om i landet. Eventuella problem med vattenförsörjning riskerar att få stora konsekvenser, inte minst för våra bönder, och det är viktigt att vi tar fasta på lärdomarna från fjolårets arbete, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Hanna Alexandersson.

Presskontakt

Hanna Alexandersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.