Magdalena Andersson och Peter Eriksson deltar i IMF och Världsbankens vårmöten i Washington

Publicerad

Finansminister Magdalena Andersson och minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson deltar i IMF och Världsbankens vårmöten den 11–13 april i Washington, D.C.

Under IMF:s vårmöte sammanträder finansministrar och centralbankschefer för att diskuteras det globala ekonomiska läget och de åtgärder som bör vidtas för att stärka global ekonomisk tillväxt och finansiell stabilitet. Även policyfrågor i IMF, som institutionens finansiella resurser för att hantera kriser, kommer att diskuteras.

Det övergripande temat för Världsbanksgruppens vårmöte är hur banken kan utrota fattigdom och främja inkluderande välstånd globalt. Andra teman för Världsbanksgruppens möte är genomförandet av kapitalhöjningen i IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) och IFC (International Finance Corporation) och bankens arbete med teknologisk utveckling.

Vid sidan av IMF- och Världsbanksmötena kommer finansminister Magdalena Andersson att delta i ett ministermöte om att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, mötet hålls inom ramen för Financial Action Task Force. Hon kommer även att tillsammans med finansministerkollegor lansera en finansministerkoalition för klimatet. Åtgärder som syftar till att främja gemensamma principer för arbetet på klimatområdet kommer diskuteras. Finansministern besöker även det amerikanska finansdepartementet för att diskutera aktuella skattefrågor.

Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson kommer bland annat att delta i ett högnivåmöte med inriktning på den privata sektorns roll för Agenda 2030. Han inledningstalar vid ett möte om hur teknologisk utveckling kan främja utveckling och välstånd. Vidare har han ett antal bilaterala möten med Världsbankens företrädare för att följa upp och driva svenska prioriterade områden såsom klimat, jämställdhet, konfliktförebyggande och inkluderande ekonomisk utveckling.

För ytterligare information om seminarier och möten vänligen kontakta pressekreterare Isabel Lundin och Hanna Hessling.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin
Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00