Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nu intensifieras arbetet med att stärka Sveriges beredskap

Publicerad

Inrikesminister Mikael Damberg har i dag fattat beslut att förordna Barbro Holmberg som särskild utredare i utredningen Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar.

Utredaren ska föreslå tydligare ansvars- och ledningsförhållanden och en stärkt samordning inom civilt försvar på nationell, regional och lokal nivå. Utredningen ska leda till att Sverige får en förbättrad förmåga att hantera situationer med höjd beredskap och krig och det ställer krav på att det finns tydliga ansvarsförhållanden inom det civila försvaret.

Den nya strukturen som utredningen ska föreslå ska också stärka samhällets förmåga att hantera fredstida kriser, som till exempel omfattande skogsbränder.

Utredningen ska bland annat föreslå vilka myndigheter som ska få ett särskilt ansvar för krisberedskap och civilt försvar. Utredningen ska också föreslå en geografisk indelning för civil ledning och samordning på regional nivå.

– Vi initierar den här utredningen för att skapa ett effektivare civilt försvar för Sverige. Befolkningen ska skyddas, viktiga samhällsfunktioner ska fungera och Försvarsmakten ska få det stöd de behöver för att kunna möta ett väpnat angrepp, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Barbro Holmberg har tidigare varit landshövding i Gävleborgs län, migrationsminister och generaldirektör vid Migrationsverket. Barbro Holmberg har även varit ordförande i Indelningskommittén.

Presskontakt

Mikael Grinbaum
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.