Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ny lag stärker kraven på säkerhetsskydd

Publicerad

I dag den 1 april träder den nya säkerhetsskyddslagen i kraft. Lagen innebär förtydligade krav på skydd för sådana verksamheter som har betydelse för Sveriges säkerhet.

– Säkerhetspolisen har vid upprepade tillfällen framfört att många aktörer i dag brister i sin skyldighet att genomföra säkerhetsskyddsanalyser. Man ska kunna lita på att värdefull och känslig information förblir hemlig. Nu tydliggör vi ansvaret för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och stärker skyddet mot spioneri och sabotage, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Sedan den tidigare säkerhetsskyddslagen infördes år 1996 har Sverige genomgått stora förändringar. På flera områden som är viktiga för rikets säkerhet sker i dag omfattande internationella samarbeten, och verksamheter som hanterar säkerhetsfrågor och skyddsvärd information bedrivs även i privat regi. Dessutom har digitaliseringen av det svenska samhället inneburit ett ökat behov av säker informationshantering.

För att stärka och modernisera säkerhetsskyddet har regeringen därför infört en ny säkerhetsskyddslag som förtydligar kraven på skydd av verksamheter som har betydelse för Sveriges säkerhet och ökar skyddet mot bland annat spioneri, sabotage och terroristbrott.

Den tidigare lagstiftningen var delvis otydlig gällande vilka aktörer som omfattades. I den nya säkerhetsskyddslag som träder i kraft i dag förtydligas därför att lagstiftningen kommer att gälla för alla som bedriver verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet, oavsett om den bedrivs i offentlig eller privat regi. Dessutom tydliggörs kraven på verksamheterna som träffas av lagen. Verksamhetsutövarna ska göra en säkerhetsskyddsanalys och utifrån den vidta de åtgärder som behövs. Detta kan gälla informationssäkerhet, skydd av lokaler och anläggningar samt kontroll av personal.

Såväl offentliga som privata aktörer kan söka stöd och råd från tillsynsmyndigheterna Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

Kontakt

Mikael Grinbaum
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial