Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ökad tillgänglighet i barnhälsovården

Publicerad

Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutade regeringen i december 2017 om en satsning på 120 miljoner kronor för ökad tillgänglighet inom barnhälsovården, framför allt för grupper med sämre hälsa, tandhälsa och lägre vaccinationsgrad. Slutrapporten från SKL visar att satsningens fokus på stärkt samverkan mellan barnhälsovården, socialtjänsten och tandvården har lett till ökad tillgänglighet.

– Grunderna till ett jämlikt och starkare samhälle måste läggas redan i tidiga år, och en god barnhälsa kräver kloka, gemensamma och långsiktiga insatser från många samhällsaktörer. Denna satsning visar att det går att nå positiva resultat genom att tidigt uppmärksamma och förebygga skillnader i hälsa, utveckling och uppväxtmiljö bland Sveriges barn, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen har finansierat satsningen med 120 miljoner kronor som fördelats till regionerna, och flera olika insatser har genomförts för att öka tillgängligheten i barnhälsovården.

Ett viktigt initiativ har varit hembesök, där barnhälsovården och socialtjänsten tillsammans besökt familjer med nyfödda barn. Det har handlat om såväl riktade hembesök till grupper med sämre hälsa liksom universella hembesök till alla familjer med nyfödda barn i de utvalda områdena. I flera regioner har även samverkan mellan barnhälsovården och tandvården stärkts.

Insatserna skiljer sig åt mellan olika regioner beroende på förutsättningar och behov. De handlar om allt ifrån utökade öppettider på barnavårdscentraler till att utveckla metoder för att identifiera psykosociala riskfaktorer, och ge riktat stöd till barn med fetma.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00