Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen föreslår att befolkningens synpunkter ska beaktas vid ändringar i landstingsindelningen

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om lagrådsremissen Landstingens, kommunernas och befolkningens synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen. Syftet är att det av indelningslagen också ska framgå vilken hänsyn som ska tas till dessa synpunkter.

Indelningskommittén fick, till följd av ett tillkännagivande från riksdagen, i uppdrag att föreslå en reglering i indelningslagen. Kommitténs förslag ligger till grund för det som nu remitteras till Lagrådet.  

I indelningslagen finns det inga regler om vilken hänsyn som ska tas till synpunkter från landsting, kommuner och befolkningen vid ändringar i landstingsindelningen. Sådana regler finns dock för ändringar i kommun­indel­ningen. Anledningen till skillnaderna är att ändringar i landstings­indelningen vanligen följer av ändringar i kommunindelningen. Vidare är landstingsindelningen knuten till länsindelningen och därmed också till den statliga administrationen.

Under 2000-talet har en minskning av antalet län och landsting utretts och diskuterats vid flera tillfällen. Detta förslag säkerställer att hänsyn tas till berörda landsting och kommuner samt befolkningen också vid ändringar i landstingsindelningen.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00