Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen förlänger Kommunutredningen

Publicerad

Regeringen beslutade i dag att förlänga utredningstiden för Kommunutredningen till 28 februari 2020. Kommunutredningen har i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera de utmaningar som finns.

För att säkerställa en god och likvärdig välfärd i hela landet är det nödvändigt att kommunerna har kapacitet som står i proportion till deras samlade uppgifter och åtaganden. Under förra mandatperioden beslutade regeringen därför att ge en parlamentarisk kommitté i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera utmaningarna. Nu förlänger regeringen utredningstiden, vilket innebär att uppdraget ska redovisas senast 28 februari 2020. Tilläggsdirektivet innebär inte någon förändring av uppdraget.

Kontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-051 03 71
e-post till Viktor Nyberg