Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen lämnar skrivelse om Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd till riksdagen

Publicerad

Sverige var icke-permanent medlem av Förenta nationernas (FN) säkerhetsråd under perioden 2017–2018. Idag har regeringen lämnat över skrivelse 2018/19:104 om Sveriges medlemskap i säkerhetsrådet till riksdagen. Skrivelsen redogör för regeringens utgångspunkter för det svenska medlemskapet, de frågor som behandlades i säkerhetsrådet samt svenska initiativ och arbetsformer under perioden. Därtill presenteras ett antal lärdomar och slutsatser.

”Ett skäl till skrivelsen är att sammanfatta våra erfarenheter och lärdomar för riksdagen, men också för den intresserade allmänheten.” säger utrikesminister Margot Wallström.

”En slutsats i skrivelsen är att valda medlemmar kan göra skillnad. Sverige kunde med en principfast och resultatinriktad ansats medverka till resultat i säkerhetsrådets hantering av bland annat Jemen och Nordkorea samt stärka rådets engagemang i fråga om kvinnors inflytande och klimatförändringarnas koppling till säkerhet. Samtidigt omöjliggjordes framsteg i flera fall på grund av vetorätten och låsningar i rådet.”, konstaterar utrikesminister Margot Wallström.

”Av skrivelsen framgår också att utrikesförvaltningen och dess medarbetare förtjänar ett erkännande för ett enastående lagarbete.”, avslutar utrikesminister Margot Wallström.

Sverige har varit icke-permanent medlem i säkerhetsrådet vid fyra tillfällen (1957 – 1958, 1975 – 1976 , 1997 – 1998 , 2017 – 2018). Under perioden 2017-2018 antog säkerhetsrådet 115 resolutioner och 48 ordförandeuttalanden samt gjorde 180 pressuttalanden. Under de två åren lades sammanlagt nio veton.

Regeringens skrivelse om Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018

Presskontakt

Elin Tibell
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.