Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen överlämnar 2019 års vårproposition

Publicerad

Idag presenterar regeringen en vårändringsbudget och riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Den ekonomiska vårpropositionen och förslagen i vårändringsbudgeten bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

- Med januariavtalet som grund bygger vi nu förändring som är hållbar över tid. Vi vill skapa förutsättningar för ett samhälle där sammanhållning och trygghet går hand i hand med människors frihet och möjligheter liksom omställningen till en fossilfri välfärdsnation. Så tar vi Sverige framåt, säger finansminister Magdalena Andersson.

Svensk ekonomi står stark

Konjunkturläget har stärkts i Sverige de senaste åren och tillväxten har varit hög. Under den senaste tiden har dock flera indikatorer på den ekonomiska utvecklingen sjunkit något, vilket pekar på att tillväxten kommer att mattas av under 2019.

Överskottet i de offentliga finanserna väntas minska i år jämfört med 2018.

- För att säkerställa långsiktigt hållbara statsfinanser ska överenskommelsen om det finanspolitiska ramverket värnas. De åtgärder vi presenterar i vårbudgeten finansieras därför krona för krona, säger Magdalena Andersson.

Samhällsproblemen ska lösas

Med januariavtalet som grund har regeringen utformat vårbudgeten. Avtalet innehåller reformer för att fler människor ska komma i arbete, för att välfärden ska stärkas, för att hela landet ska växa och för att Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland.

Fler ska komma i arbete

Arbete är den viktigaste förutsättningen för egen försörjning och etablering i samhället. En hög sysselsättning är också grunden för den gemensamma välfärden. Sysselsättningsgraden i Sverige är den högsta på över 25 år och den högsta inom EU. Trots den positiva utvecklingen finns det fortsatt stora problem på arbetsmarknaden. Regeringen ska därför driva en politik som prioriterar jobben och främjar näringslivets hållbara omställning och konkurrenskraft. Tröskeln till det första jobbet behöver sänkas. I vårändringsbudgeten tillförs ca 1,1 miljarder kronor, bl.a. till en förlängd nedsättning av arbetsgivaravgifter för den först anställda och till att rusta arbetssökande för att möta arbetsgivares behov.

Välfärden ska stärkas

Sverige ska fortsätta att vara ett ledande välfärdsland. En väl utformad generell och skattefinansierad välfärd är viktig för att förbättra människors livsvillkor och bidra till jämlikhet och jämställdhet. Dessutom främjar en sådan välfärd en god ekonomisk utveckling. Behoven av välfärdstjänster ökar när befolkningen växer, särskilt när det blir fler barn och äldre. Regeringen tillför därför ytterligare 0,9 miljarder kronor på bl.a. ytterligare medel till den statliga assistansersättningen och fler lärarassistenter i skolan. 

Hela landet ska växa

Politiken ska komma hela landet till del. Såväl landsbygd och glesbygd som mindre och större städer ska kunna utvecklas. Regeringen satsar därför 0,5 miljarder kronor i vårändringsbudgeten på bl.a. stöd till jordbruket till följd av extremväder och bredbandsutbyggnad.

Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att kunna lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet. Regeringen förstärker därför miljö- och klimatarbetet med ca 2,0 miljarder kronor, bl.a. genom att förstärka både Klimat- och Industriklivet.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.