Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen stöder det internationella året för urfolksspråk

Publicerad

Regeringen har skickat en förfrågan till UNESCO om att bli partner till FN:s internationella år för urfolksspråk. Samtidigt får Sametinget i uppdrag att genomföra språkaktiviteter under året.

2019 är FN:s internationella år för urfolksspråk, ett initiativ som bland annat ska öka den globala medvetenheten om urfolksspråk. Det vill regeringen uppmärksamma och stötta och har därför skickat en förfrågan om att bli partner. I samband med detta ger också regeringen Sametinget i uppdrag att genomföra språkaktiviteter i syfte att uppmärksamma det internationella året för urfolksspråk genom att främja samiska språk och samisk kultur.

– Språkfrågan är oerhört viktig. De samiska språken är både urfolksspråk och nationellt minoritetsspråk i Sverige och jag är glad att vi kan främja språken genom olika aktiviteter under det internationella året för urfolksspråk, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Regeringen tilldelar Sametinget 800 000 kronor för genomförandet av språkaktiviteter under urfolksspråkåret. Aktiviteterna ska syfta till att främja samiska språk och samisk kultur.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Internationella året för urfolksspråk 2019

FN:s generalförsamling antog 2016 en resolution om att utse 2019 till det internationella året för urfolksspråk. Urfolksspråkåret ska öka den globala medvetenheten om urfolksspråk och mobilisera olika intressenter och resurser och bland annat bidra till att stödja, främja och öka tillgången till urfolksspråk.