Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

Publicerad

Regeringen har beslutat att överlämna en proposition till riksdagen med förslag om ändringar i utlänningslagen. Förslagen är en del av ett åtgärdspaket i regeringens förberedande brexitarbete. Avsikten är att motverka vissa följder av ett avtalslöst utträde för de brittiska medborgare och deras familjer som har bott i Sverige före Storbritannien och Nordirlands utträde ur EU.

Huvudscenariot är att Storbritannien och Nordirland lämnar EU genom ett ordnat utträde baserat på det framförhandlade utträdesavtalet, men det går inte att utesluta risken för ett avtalslöst utträde. Den 7 mars i år beslutade regeringen därför en förordning som innehåller ett tillfälligt undantag på ett år från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för de brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som dagen före utträdet ur EU hade rätt att vistas och arbeta i Sverige. Bestämmelserna blir tillämpliga först när Storbritannien och Nordirland har lämnat EU.

Propositionens förslag syftar till att underlätta för den aktuella gruppen att ansöka om och få ett beslut om uppehålls- och arbetstillstånd under den period som det tillfälliga undantaget gäller. Förslaget möjliggör för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar att kunna ansöka om och beviljas uppehålls- eller arbetstillstånd även om de redan befinner sig i Sverige. Huvudregeln är annars att sådana tillstånd ska sökas och beviljas före inresan i landet. I propositionen föreslås också en anpassning av bestämmelserna om ställning som varaktigt bosatt i Sverige, som tydliggör att de britter med familjer som bott i Sverige i fem år med stöd av uppehållsrätten kan beviljas ställning som varaktigt bosatt. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 juli 2019.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh