Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Regeringsbeslut om svenskt deltagande i EU-styrka

Publicerad

Regeringen beslutade den 11 april att ge Försvarsmakten i uppdrag att förbereda ett svenskt deltagande i en EU-stridsgrupp ledd av Tyskland som ska stå i beredskap under andra halvåret 2020.

Det svenska bidraget kommer att bestå av en enhet med CBRN-förmåga, det vill säga specialiserade på detektering, identifiering och sanering av kemiska, biologiska och radioaktiva stridsmedel.

Stridsgruppen en del av EU:s försvarssamarbete

Genom deltagande i den EU-stridsgrupp som Tyskland samordnar under andra halvåret 2020 bidrar Sverige till Pesco-samarbetet (Permanent structured cooperation).

Sverige lägger stor vikt vid att stärka både den civila och militära krishanteringsförmågan inom EU och vill förstärka EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. I december 2017 skapades ett ramverk för samarbetet i EU - Pesco som Sverige deltar i. Sverige vill se ett inkluderande och mellanstatligt Pesco som också stärker EU:s sammanhållning. Det är också viktigt att Pesco leder till en ökad operativ förmåga och bidrar till att Europa kan ta ett större samlat ansvar för sin egen säkerhet.

Presskontakt

Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-072 83 16
e-post till Toni Eriksson