Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Satsning på kortade vårdköer och stimulansbidrag till äldreomsorgen i vårbudgeten

Publicerad

(Ny version) En uppdaterad kömiljard, ett stimulansbidrag till äldreomsorgen på en halv miljard kronor och stöd till trygghetsboende för äldre. Det är några av regeringens satsningar i vårändringsbudgeten som lämnas till riksdagen den 10 april. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Rättelse

Den förra versionen innehöll en bilaga med felaktiga siffror över fördelning av stimulansbidrag till äldreomsorgen.

En uppdaterad kömiljard

För att korta vårdköerna inför regeringen en uppdaterad kömiljard på 1,62 miljarder kronor för 2019. Pengarna ska enligt förslaget bland annat få användas för utgifter för prestationsbundna statsbidrag till landstingen för att kontinuerligt arbeta för att korta köer och väntetider samt förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården.

– En av de viktigaste frågorna för regeringen under mandatperioden är att minska vårdköerna. Nu är det klart att vi kommer att införa en uppdaterad kömiljard och ta fram en generalplan för kortare köer, säger socialminister Lena Hallengren.

Riktat stöd till äldreomsorgen på en halv miljard

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten ett brett riktat stimulansbidrag till äldreomsorgen på 500 miljoner kronor. Pengarna fördelas till samtliga kommuner utifrån antal äldre invånare i respektive kommun. Kommunerna ska använda pengarna inom den del av äldreomsorgen där de ser att behoven är störst.

– Äldreomsorgen i landets kommuner behöver mer pengar och bättre förutsättningar att göra sitt jobb. Därför prioriterar regeringen fungerande lösningar framför skissartade tankar som inte går att genomföra. För att bygga ett starkare samhälle ska vi under mandatperioden öka de generella resurserna till välfärden med minst 20 miljarder kronor, säger socialminister Lena Hallengren.

Se bilaga för fördelning av medlen.

300 miljoner till biståndsbedömt trygghetsboende

Regeringen vill också, som riksdagen tidigare beslutat, utöka investeringsstödet för äldrebostäder med 300 miljoner kronor. Pengarna ska användas för att öka antalet bostäder i den nya boendeformen bistånds­bedömt trygghetsboende.

– Tillgången till bostäder för äldre är en central fråga för att klara den demografiska utvecklingen. En del i detta är att det måste finnas fler olika alternativa boendeformer. Regeringens satsning på biståndsbedömt trygghetsboende kommer medföra stora förbättringar för äldre människor som behöver stöd och hjälp, säger socialminister Lena Hallengren.

Öka personalens kunskap om demens

Regeringen avser att genomföra den av riksdagen beslutade satsningen på 50 miljoner kronor för att öka kunskapen om demens bland personal i omsorgen.

Presskontakt