Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stärkt kompetens i vård och omsorg med skyddad yrkestitel för undersköterskor

Publicerad

En skyddad yrkestitel införs för undersköterskor. Detta föreslår utredningen om reglering av yrket undersköterska. Regleringen innebär att endast de som har viss utbildning eller kompetens kommer att få använda yrkestiteln undersköterska.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

En kartläggning som utredningen genomfört visar att kompetensen inom vård- och omsorg på undersköterskenivå behöver stärkas och tydliggöras.

– Det råder väldigt stor variation i utbildningens innehåll och då främst inom vuxenutbildningen. Det har lett till att det är svårt att veta vad en undersköterska har för kompetens, säger den särskilde utredaren Harriet Wallberg.

Vård- och omsorgsutbildningen kommer att bli mer sammanhållen och leda till en undersköterskeexamen enligt ett förslag från Skolverket. Utredningen föreslår därför att undersköterskeyrket kvalitetssäkras genom att den skyddade yrkestiteln undersköterska kopplas till den nya utbildningen. På så sätt blir det tydligt för arbetsgivare, patienter/brukare, andra yrkesgrupper inom vård och omsorg samt anhöriga vad en undersköterska har för kompetens.

– Med yrkesregleringens krav på kompetensnivå och en samlad vård- och omsorgsutbildning kommer verksamheternas kvalitet och säkerhet att öka, säger Harriet Wallberg.

För att ytterligare öka kvaliteten och säkerheten för patienter och brukare pekar utredningen på att arbetsgivarna behöver ta tillvara undersköterskornas kunskaper på ett mer effektivt sätt. Kvalificerade arbetsuppgifter bör därför fördelas till de medarbetare som har utbildning och kunskap.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

– Att bygga framtidens äldreomsorg handlar om att stärka Sveriges undersköterskor. Därför vill regeringen att yrket ska regleras. Nu ska vi remittera det här förslaget för att få in alla synpunkter. Sen får vi se hur vi går vidare, säger socialminister Lena Hallengren.

Kontakt

Harriet Wallberg
Utredare
070-377 31 29

Mikael Lindström
Pressekreterare åt socialminister Lena Hallengren 
073-078 52 60
mikael.lindstrom@regeringskansliet.se