Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Statligt bidrag till kulturskolan återinförs

Publicerad

Regeringen vill återinföra ett statligt bidrag till de kommunala kulturskolorna. Bidraget som omfattar 50 miljoner kronor används bland annat till att bredda utbudet inom kulturskolorna och att nå nya grupper.

Förlaget läggs i regeringens vårändringsbudget som bygger på en överenskommelse mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.

– Mer kultur till fler är en ledstjärna i regeringens kulturpolitik och jag är väldigt glad att vi återinför stödet till kulturskolorna. Detta stöd ger fler barn och unga möjlighet att delta i verksamheten. Det är en viktig satsning för en mer jämlik kulturskola, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Mellan 2016 och 2018 fördelade Statens kulturråd årligen ett bidrag om 100 miljoner kronor till kommunala kulturskolor. Bidraget hade vid slutet av 2018 sökts av de flesta kommuner som har kulturskola och har främst använts till att bredda utbudet och nå nya grupper. Bidraget togs bort i den budget som beslöts av riksdagen i december 2018 men återinförs från och med den 1 juli. För 2019 föreslår regeringen 50 miljoner kronor, jämfört med 100 miljoner som bidraget uppgått till tidigare, eftersom de medel som nu beslutas endast avser andra halvan av året.

– Jag vill verkligen lyfta kulturskolan. Att barn och unga får möjlighet att spela instrument, måla, spela teater och på andra sätt uttrycka sig är jätteviktigt, säger Amanda Lind. 

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statens politik för den kommunala musik- och kulturskolan

I maj 2018 beslutade riksdagen om nya nationella mål för de statliga insatserna som går till den kommunala kulturskolan.
För att uppnå de nationella målen för statens insatser för kulturskolan, har regeringen gjort följande satsningar:

Ett nationellt kulturskolecentrum med uppdrag att stödja den kommunala kulturskolan finns sedan 2018 inom Statens kulturråd. Kulturskolecentrum arbetar bland annat med att fördela bidrag, identifiera utbildnings- och utvecklingsbehov och följa statistik på området. Kulturskolecentrum finansieras med 10 miljoner kronor årligen.

Kulturskoleklivet, som syftar till att utbilda fler lärare och pedagoger till kulturskolan genom att komplettera befintlig lärarutbildning, inrättades 2018. Tillgång till bra lärare och pedagoger i kommunala kulturskolan är nyckeln till en framgångsrik kulturskola.

Som en del i detta uppdrag har Universitets- och högskolerådet och Statens kulturråd tillsammans fått i uppgift att kartlägga behovet av, och informera om, högskoleutbildning av relevans för den kommunala kulturskolan.

Vårbudgeten 2019

Den 10 april lämnade regeringen 2019 års ekonomiska vårproposition samt propositionen Vårändringsbudget för 2019 till riksdagen.