Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Svensk färdplan för det europeiska forskningsområdet

Publicerad

Det europeiska forskningsområdet (ERA) utgör en inre marknad för kunskap och forskare i Europa. Sedan 2015 finns det på EU-nivå en färdplan där medlemsstaterna uppmanas att ta fram nationella färdplaner. Sverige kommer högt i utvärderingar av ERA, och nu har regeringen beslutat en svensk färdplan för 2019–2020.

Den beslutade nationella färdplanen innehåller åtgärder som bidrar till att stärka prioriteringarna som kommits överens om på EU-nivå. Den svenska färdplanen ger en samlad överblick över vad olika aktörer i forsknings- och innovationssystemet genomför på områden som exempelvis öppen vetenskap, jämställdhetsintegrering, forskningsinfrastrukturer och samhälleliga utmaningar.

– Sverige har kommit bra ut när EU-kommissionen utvärderar ERA. Det beror till stor del på betydande nationella investeringar och hög kvalitet i forskning och utveckling. Det är värdefullt med en överblick över investeringarna och aktörernas åtgärder som bidrar till att stärka ERA, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Den nationella färdplanen, som gäller 2019–2020, har samma slutår som färdplanen på EU-nivå.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Tf pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00