Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde deltar i D9 ministermöte i Amsterdam den 15 april

Publicerad

Sveriges regering, genom utrikeshandelsminister Ann Linde, tog 2016 initiativet till Digital 9 - D9. D9 länderna har pekats ut som föregångsländer när det gäller digital utveckling, så kallade Digital Frontrunners.

-Syftet med D9 är att genom aktivt samarbete och dialog med näringslivet sätta agendan för och leda utvecklingen av en Digital inre marknad inom EU, säger Ann Linde.

Mötet har temat plattformsekonomi och vad som krävs av EU för att gå i den riktningen. Ann Linde väntas också få tillfälle till bilaterala samtal i syfte att stärka olika handelsförbindelser. 

D9 består av Sverige, Danmark, Finland, Estland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Irland och Storbritannien. D9 har utvidgats till flera EU-länder i ett D9+ format och där ingår också Polen och Tjeckien. 

 

Presskontakt