Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

300 miljoner till fler insatser för utrikes födda kvinnor

Publicerad

Regeringen har beslutat att ändra i Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2019. Ändringen innebär att 300 miljoner kronor får användas till fler insatser, bland annat för att fler utrikes födda kvinnor ska komma i arbete.

Omfördelningen av medel innebär att personer som inte omfattas av etableringsuppdraget kommer att kunna ta del av Arbetsförmedlingens insatser och program i högre utsträckning. En särskilt utsatt grupp på arbetsmarknaden är utrikes födda kvinnor. Dessa kan ta del av regeringens satsning. Sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor är fortfarande låg, 63,1 procent, och 28 procent av de som är inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i åldern 16–64 år är utrikes födda kvinnor under det första kvartalet 2019.

– Att få fler utrikes födda kvinnor i jobb är en viktig prioritering för regeringen. Satsningen på 300 miljoner kommer möjliggöra att fler kan ta sig in på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Arbetsförmedlingen får även ett uppdrag att redovisa resultaten av de åtgärder som myndigheten vidtagit avseende att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten för utrikes födda kvinnor.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?