Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström talar vid konferensen Skolan möter Världen 2019

Publicerad

I morgon, fredag den 17 maj, medverkar utbildningsminister Anna Ekström vid UHR och Sidas nationella skolkonferens om lärande för hållbar utveckling för att tala om hur regeringen vill öka kunskapen om Agenda 2030 i skolan.

Tid:
Plats: Sida, Valhallavägen 199 i Stockholm

Nyligen beslutade regeringen att ge Skolverket i uppdrag att synliggöra hur de globala målen i Agenda 2030 kopplar till skolans styrdokument.

Anna Ekström kommer under konferensen Skolan möter Världen 2019 att berätta mer om uppdraget och hur regeringen arbetar med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg