Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström till Bryssel för rådsmöte

Publicerad

I morgon, onsdag den 22 maj, träffar utbildningsminister Anna Ekström sina EU-kollegor i Bryssel för att diskutera utbildningsfrågor. På dagordningen står bland annat språkundervisning samt förbättrad kvalitet inom förskola och barnomsorg.

Vid rådsmötet väntas ministrarna anta två rekommendationer. Den första rekommendationen handlar om en övergripande strategi för språkundervisning och språkinlärning i grund- och gymnasieskolan. Syftet är att främja språkutbildningens kvalitet och inkluderande karaktär samt underlätta utbytet av god praxis om språkundervisning och språkinlärning inom EU. Den andra rekommendationen rör förskola och syftar till att hjälpa medlemsländerna att förbättra tillgången till och kvaliteten på förskoleverksamhet och barnomsorg, samt skapa samsyn om vad kvalitet är inom förskolan.

Vid mötet väntas ministrarna även anta rådsslutsatser om kompetenshöjningsvägar för vuxna, och slutligen hålla en riktlinjedebatt om hur utbildning kan bidra till att stärka den sociala sammanhållningen.

Kontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg