Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Anvisningar till Sida att ta fram underlag för ny strategi för utvecklingssamarbetet med Rwanda

Publicerad

Regeringen har gett Sida i uppdrag att ta fram underlag för en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Rwanda. Strategin ska gälla för 2020-2024.

– Vi tar fasta på Rwandas ambition att bekämpa fattigdom och bli ett medelinkomstland. Den ekonomiska tillväxten, liksom den höga befolkningstillväxten, sätter ökad press på naturresurser och ekosystem. I Rwanda finns på miljöområdet endast få internationella givare och Sverige kan därför göra skillnad, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Anvisningarna till Sida präglas av regeringens satsning på demokrati inom utvecklingssamarbetet. Betydelsen av det civila samhället, media, liksom andra oberoende och granskande institutioner nämns särskilt. Sida ombes även föreslå hur Sverige kan bidra till en inkluderande tillväxt. Möjligheten att stödja produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor och rättigheter ska ingå i underlaget, liksom det småskaliga företagandet och den informella ekonomin.

– Vi ser att den ökade ojämlikheten slår mot landsbygden. Att öka tillgången till förnybar energi i hela landet kan bidra både till ökad sysselsättning, modernisering och till att nå klimatmålen, säger Peter Eriksson.

Nuvarande strategi löper ut i slutet av 2019. Sida ska inkomma med underlag för ny strategi till Regeringskansliet senast den 30 september 2019.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00