Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Biogasmarknadsutredningen förlängs

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att förlänga Biogasmarknadsutredningen till och med den 31 december 2019.

Utredningen leds av riksdagsledamoten Åsa Westlund och ska analysera biogasens roll och konkurrensförutsättningar utifrån bland annat de nya energi- och klimatpolitiska målen, den ökade integreringen av biogasmarknaden i EU och utvecklingen mot mer förnybar energi i transportsektorn.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson