Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilministern i rundabordssamtal om likvärdig välfärd

Publicerad

I morgon den 29 maj samlar civilminister Ardalan Shekarabi ett antal mindre kommuner, som tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet, för ett rundabordssamtal om likvärdig välfärd i hela landet. Syftet med samtalet är att utbyta erfarenheter och diskutera de framgångar och utmaningar som finns kopplat till välfärdsuppdraget.

- Kommunerna måste kunna möta de utmaningar de står inför och samtidigt kunna erbjuda medborgarna en välfärd av hög kvalitet. Regeringens uppdrag är att stärka förutsättningarna för det och därför behöver vi lyssna till kommunernas erfarenheter och perspektiv, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Regeringen arbetar med att uppdatera kostnadsutjämningen så att den går i takt med samhällsutvecklingen och att låta kommunutredningen ta fram en strategi för hur kommunernas kapacitet kan stärkas genom strukturåtgärder.

De inbjudna är representanter från ett antal kommuner i olika delar av landet varav många tagit ett stort ansvar i mottagandet av asylsökande och etablering av nyanlända.

Samtalet hålls under eftermiddagen onsdagen den 29 maj på Finansdepartementet i Stockholm.

Kontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00