Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Delrapportering av uppdrag för en välfungerande sjukskrivningsprocess

Publicerad

I morgon, tisdag den 7 maj, överlämnar den nationelle samordnaren Mandus Frykman sin delrapportering till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Den 12 april 2018 beslutade regeringen att tillsätta en nationell samordnare med uppdrag att främja samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen, med individens och samhällets bästa i fokus.

Syftet med delrapporteringen är att redogöra för hittills genomfört arbete och att ange inriktning framåt. Rapporten innehåller inga förslag eller slutgiltiga ställningstaganden, utan ger ett underlag för det fortsatta arbetet. Utredningens slutbetänkande ska lämnas senast den 30 april 2020.

För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Simon Andersson.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter