Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Effektivare återköps- och flytträtt för försäkringssparande

Publicerad

Det ska bli tydligare regler för försäkringsföretagens uttag av avgifter vid återköp och flytt av individuella personförsäkringar. Det förslås i en proposition som regeringen överlämnat till riksdagen i dag. Det föreslås också att det ska bli möjligt att flytta hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar till en annan pensionsförsäkring utan några beskattningskonsekvenser.

- Vi ger med detta bättre möjligheter för den aktive konsumenten att flytta sitt sparande utan att för den sakens skull skapa onödiga risker för andra sparare. Jag hoppas fler tar tillfället i akt och ser över sitt pensionssparande, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Syftet med lagändringarna är att de ska effektivisera möjligheterna att återköpa och flytta sparandet i livförsäkringar. Det ger bättre möjligheter att kunna påverka utfallet av pensionen och annat försäkringssparande.

I korthet föreslås bl.a. följande:

  • Tydligare regler om vilka kostnader som försäkringsföretagen ska få beakta när de fastställer avgifter vid återköp och flytt av individuella personförsäkringar.
  • Ökade möjligheter att flytta ihop värdet i olika pensionsförsäkringar. Förslaget innebär att hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar får flyttas till en annan pensionsförsäkring med samma person som försäkrad, utan några beskattnings­konsekvenser. En sådan flytt ska även kunna ske under en pågående utbetalning av pension, men några pensionsutbetalningar får inte ha påbörjats från den mottagande försäkringen.

Förslagen om avgifter i propositionen påverkar de försäkringstagare och försäkrade som har individuell tjänstepension eller ett privat försäkringssparande. Förslaget om ökade möjligheter att flytta ihop värdet i olika pensionsförsäkringar omfattar även de som har kollektivavtalad tjänstepension.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

 

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00