Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Pressinbjudan till presentation av slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret

Publicerad

Tisdagen den 4 juni kl. 13:30 överlämnar den parlamentariska Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet (dir. 2017:31 och 2019:5) sitt slutbetänkande till försvarsminister Peter Hultqvist. Betänkandet kommer att finnas tillgängligt på regeringen.se efter överlämnandet.

Kommitténs ordförande, Margareta Bergström, inbjuder till pressträff efter överlämnandet.

Tid:
Plats: Lilla pressrummet, kvarteret Loen

Ingång från Rödbodgatan 6. Insläpp från kl. 14:00. Antalet platser är begränsat. Presslegitimation och föranmälan krävs.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

I kommitténs uppdrag har ingått att:

  • kartlägga det regelverk som syftar till att skydda totalförsvarsverksamhet mot yttre hot,
  • analysera befintligt regelverk och bedöma om det finns behov av författningsåtgärder vad gäller ansvarsförhållandet mellan staten, kommunerna och enskilda,
  • analysera möjligheterna till statlig förköpsrätt av viss fast egendom och bedöma om åtgärder behöver vidtas för ett ökat skydd för totalförsvaret vid överlåtelse och upplåtelse av viktigare infrastruktur, såsom hamnar, flygplatser, energianläggningar och förmedlingsstationer för telekommunikation, samt
  • lämna sådan författningsförslag som är behövliga och lämpliga.

Anmälan via e-post till Josefin Freij, Försvarsdepartementet.

Presskontakt

Josefin Freij
Presskommunikatör, Försvarsdepartementet
e-post till Josefin Freij